Razvoj društvenog poduzetništva za slijepe osobe

Projekt Razvoj društvenog poduzetništva za slijepe osobe osmišljen je kao prilika za razvoj i unapređenje društvenog poduzetništva na području grada Čakovca i Međimurske županije, a ujedno je i kvalitetna opcija za uključivanje educiranih i certificiranih slijepih osoba na tržište rada, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Razvoj društvenog poduzetništva za slijepe osobe

Projekt Razvoj društvenog poduzetništva za slijepe osobe osmišljen je kao prilika za razvoj i unapređenje društvenog poduzetništva na području grada Čakovca i Međimurske županije, a ujedno je i kvalitetna opcija za uključivanje educiranih i certificiranih slijepih osoba na tržište rada, a sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Salon za masažu Lumbago posluje prema načelima društvenog poduzetništva. Društvenom poduzetništvu nije cilj isključivo uvećanje profita, pa tako ni raspodjela dobiti, već ispunjenje društvenih zadaća, pomaganje onim skupinama u društvu koje su u riziku od društvene isključenosti. Društveno poduzetništvo temelji se na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, a stvorena se dobit nastala u okviru društvenog poduzetništva u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice.

Zaposlenici salona educirani su i certificirani medicinski maseri te dosad nezaposlene praktično slijepe osobe kojima je salon pružio prvo pravo zaposlenje i u kojem započinju svoj radni put. Ovaj je posao za njih prilika da pokažu svoja znanja i sposobnosti kao i da budu dio lokalne zajednice i društva u potpunosti. Salon Lumbago želi sudjelovati u kreiranju ozračja koje će pružati poticaj pozitivnim društvenim promjenama i doprinijeti stvaranju društva mogućnosti i prilika za sve svoje građane.

Projekt je usmjeren na ispunjavanje specifičnih ciljeva:

  • stjecanje stručnih i poslovnih vještina zaposlenika i članova Udruge koja želi započeti poslovanje sukladno društveno-poduzetničkim principima, organiziranjem seminara i izobrazba
  • podupiranje postojećih društvenih poduzetnika poticanjem ravnoteže između društvenih i ekonomskih ciljeva poslovanja
  • povećanje vidljivosti društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti provedbom konferencija za medije i gostovanjima.

Kroz projekt “Razvoj društvenog poduzetništva za slijepe osobe” Udruga slijepih Međimurske županije će registrirati gospodarsku djelatnost te započeti poslovanje prema društveno-poduzetničkim načelima. Jedinstvena ponuda vrijednosti koja se pruža kroz razvoj društvenog poduzetništva je kvalitetna usluga medicinske masaže koju pružaju educirane slijepe osobe, visokorazvijenih taktilnih sposobnosti. Očekivani društveni utjecaj je društvena i radna integracija slijepih osoba, razvoj novih i inovativnih usluga neprofitnih organizacija te razvoj društvenog poduzetništva u Međimurskoj županiji.

Projekt će se odvijati prema sljedećim elementima:

EP1: Priprema DP aktivnosti (izrada poslovnog plana i/ili potrebnih pravnih akata)
EP2: Jačanje kapaciteta za provedbu DP aktivnosti
EP3: Provedba DP aktivnosti
EP4: Aktivnost širenja koncepta DP u RH V: Promidžba i vidljivost
PM: Upravljanje projektom i administracija
Očekivani rezultati projekta su: stvoreni uvjeti za razvoj društvenog poduzetništva i zaposlene slijepe osobe na području Međimurske županije; promoviran koncept društvenog poduzetništva.

Naziv projekta: Razvoj društvenog poduzetništva za slijepe osobe
Kodni broj projekta: UP.02.3.1.03.0145
Korisnik projekta: Udruga slijepih Međimurske županije
Ukupan iznos projekta: 669.385,61 kn
Iznos EU potpore: 568.977,77 kn
Razdoblje provedbe projekta: 7.12.2021. – 7.6.2023.
Kontakt osoba: Ivana Mikac, voditeljica projekta, [email protected], 099 474 3447

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr